top of page

Rozmowa kwalifikacyjna: pytanie o konflikt w miejscu pracy i sposoby rozwiązywania sporów.

Jeśli nie prowadzisz pustelniczego życia na bezludnej wyspie, prawdopodobnie nieraz uczestniczyłeś w jakiejś konfliktowej sytuacji. Niemal każda praca wiąże się z kontaktem z innymi ludźmi, dlatego spory pomiędzy pracownikami mogą zdarzać się w każdej firmie. Im lepiej radzisz sobie w takich sytuacjach, tym chętniej pracodawca zaoferuje Ci stanowisko. W kolejnym artykule z cyklu „Trudne pytania na rozmowie kwalifikacyjnej” wyjaśniamy, jak należy odpowiedzieć na pytanie o Twoją reakcję na konflikt w miejscu pracy i w jaki sposób się do tego przygotować.

Dlaczego rekruter pyta mnie o to, jak sobie poradziłem z konfliktem w pracy?


Osoba rekrutująca ma za zadanie zbadać, jak radzisz sobie w różnych sytuacjach życiowych, aby sprawdzić, czy nadajesz się na dane stanowisko. Prosząc kandydata, by opowiedział o tym, jak sobie poradził w sytuacji sporu w miejscu pracy, chce ocenić jego umiejętność radzenia sobie w trudnych momentach i dowiedzieć się, czy wypracował efektywne sposoby komunikowania się z innymi. Aby udzielić odpowiedzi satysfakcjonującej pracodawcę, powinieneś wykazać, że potrafisz efektywnie porozumiewać się ze współpracownikami oraz że umiesz znaleźć konstruktywne wyjście z konfliktu.

Dodatkowo rekruter może zwrócić uwagę na następujące elementy:


 1. Twój poziom samoświadomości: Dobrze rokujący kandydat potrafi zastanowić się nad swoją rolą w konflikcie i rozpoznać, jak jego zachowanie mogło przyczynić się do zaistniałej sytuacji.

 2. Twoje podejście do rozwiązywania konfliktów: Rekruter chce wiedzieć, czy znasz metody skutecznego rozwiązywania konfliktów. Nie chodzi o to, abyś za wszelką cenę unikał sporów, ale o to, abyś umiał podejść do nich konstruktywnie.

 3. Twoja zdolność do współpracy: Pracodawca sprawdza, czy jesteś w stanie współpracować z innymi, aby znaleźć wyjście korzystne dla obu stron sporu. Ważne jest również to, czy w razie zaistnienia konfliktu, w którym nie bierzesz czynnego udziału, potrafisz interweniować i wejść w rolę mediatora pomiędzy Twoimi kolegami.

 4. Twoja chęć do nauki: Rekruter chce wiedzieć, czy potrafisz wyciągać wnioski z trudnych doświadczeń i stosować je w przyszłości.

Demonstrując zdolność do radzenia sobie z konfliktem w pozytywny i produktywny sposób, możesz pokazać rekruterowi, że jesteś najlepszym kandydatem do danej pracy. Ważne, aby dzieląc się swoimi doświadczeniami, być uczciwym i konkretnym, a także podkreślać umiejętności i cechy, które czynią z Ciebie skutecznego mediatora i gracza zespołowego.

Jak pokazać rekruterowi, że umiesz znaleźć wyjście z konfliktowej sytuacji?

Przede wszystkim powinieneś opracować spójny schemat odpowiedzi. Zasadniczo można wyróżnić kilka podstawowych elementów, które powinieneś w niej zawrzeć, aby była wyczerpująca, ale jednocześnie niemonotonna.

1. Zacznij od krótkiego opisu sytuacji, w której się znalazłeś.


Opisz, kiedy i gdzie miała miejsce dana sytuacja. W związku, z czym doszło do konfliktu, co było jego kanwą? Na przykład możesz powiedzieć: Podczas pracy nad ostatnim eventem w mojej poprzedniej firmie, pokłóciłem się z kolegą o to, gdzie powinien odbyć się bankiet kończący wydarzenie.

2. Wyjaśnij swoją rolę w tym konflikcie.

Jakie działania podjąłeś, aby spróbować rozwiązać konflikt? Czy to Ty zainicjowałeś rozmowę, czy Twój współpracownik? Czy zaangażowałeś/aś w to swojego przełożonego lub dział kadr? Przykładowa wypowiedź może brzmieć tak:

Ja i mój współpracownik mieliśmy różne opinie na temat tego, które miejsce sprawdzi się lepiej. Ja optowałem za większą salą, ale na obrzeżach miasta, a on za mniejszą, za to w samym centrum. Zaproponowałem mu spotkanie po pracy, aby na spokojnie omówić nasze pomysły i sprawdzić, czy możemy dojść do kompromisu”

3. Opowiedz o rozwiązaniu.

Jaki był wynik konfliktu? Czy byłeś w stanie dojść do porozumienia ze współpracownikiem? Czy musiałeś zaangażować stronę trzecią? Czy nauczyłeś się czegoś z tego doświadczenia? Np.:

Podczas spotkania wyjaśniliśmy swoje poglądy i wysłuchaliśmy obaw drugiej strony. Ostatecznie doszliśmy do wniosku, że wybierzemy średniej wielkości miejsce, znajdujące się w połowie drogi pomiędzy zaproponowanymi przez nas. Dzięki temu obaj opuściliśmy spotkanie z poczuciem zadowolenia i byliśmy w stanie efektywnie współpracować przy organizacji innych elementów eventu.

4. Zastanów się nad tym, czego się nauczyłeś.

Jest to doskonała okazja, aby zademonstrować swoje umiejętności rozwiązywania problemów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Zastanów się, w jaki sposób to doświadczenie pomogło Ci się rozwinąć i co zrobiłbyś inaczej, gdybyś napotkał podobny problem w przyszłości.

Dzięki temu doświadczeniu nauczyłem się znaczenia aktywnego słuchania i wartości kompromisu w rozwiązywaniu konfliktów w miejscu pracy".

Pamiętaj, że kluczem do odpowiedzi na to pytanie jest podanie konkretnego przykładu i skupienie się na krokach, które podjąłeś, aby rozwiązać konflikt oraz rzeczach, których Cię to nauczyło.


Jakie podejście do konfliktów podoba się pracodawcom?


Pracodawca chce zobaczyć, że do delikatnych sytuacji podchodzisz z otwartą głową oraz stosujesz sprawdzone metody zarządzania kryzysami. Słowem, Twoje podejście do rozwiązywania sporów powinno być zrównoważone i dojrzałe. Dzięki temu możesz szybko uporać się z mniej istotnymi problemami i podtrzymywać zdrowe relacje ze współpracownikami.

Elementy strategii rozwiązywania konfliktów, o których warto wspomnieć, mogą obejmować:

 1. Aktywne słuchanie: Kiedy pojawiają się konflikty, ważne jest, aby aktywnie słuchać drugiej osoby i starać się zrozumieć jej punkt widzenia. Może to pomóc w budowaniu empatii i zaufania oraz ułatwić znalezienie korzystnego dla obu stron rozwiązania.

 2. Wyjaśnienie przyczyny: Poświęć czas na zdefiniowanie problemu i określenie podstawowych przyczyn konfliktu. Może to pomóc w upewnieniu się, że zajmujesz się źródłem, a nie samymi objawami problemu.

 3. Wspólne rozwiązanie: Zamiast próbować "wygrać" konflikt lub narzucić komuś własne rozwiązanie, skup się na znalezieniu korzystnego kompromisu. Możesz zaproponować przeciwnikowi wspólną burzę mózgów i przeanalizowanie kilku opcji alternatywnego rozwiązania.

 4. Skuteczna komunikacja: Podczas pracy nad rozwiązaniem konfliktu ważne jest, aby komunikować się jasno, z szacunkiem i bezpośrednio. Dzięki temu unikniesz nieporozumień i zapobiegniesz eskalacji sporu.

 5. Rozpoznanie i uznanie emocji: Konflikty bywają emocjonujące i ważne jest, aby zaakceptować towarzyszące im uczucia i emocje. Taka postawa sprzyja budowaniu empatii i zaufania oraz ułatwia wypracowanie rozwiązania, które zadowala obie strony.

Pożądana przez pracodawców postawa polega na zdystansowaniu się od sytuacji sporu, dokładnym jej przeanalizowaniu i współpracy z drugą osobą w celu znalezienia rozwiązania korzystnego dla wszystkich zainteresowanych. Wymaga to rozwinięcia inteligencji emocjonalnej i umiejętności komunikacyjnych, aby możliwe było budowanie silniejszych relacji i bardziej efektywnych zespołów.


“Co byś zrobił, gdybyś ktoś z Twoich współpracowników nie chciał przyznać się do błędu?”

Czasami zdarza się, że pracodawca pyta o to, jak zachowałbyś się w sytuacji, gdy ktoś z Twoich współpracowników lub podwładnych mimo pomyłki upierał się przy swoim zdaniu. W takim wypadku Twoja odpowiedź powinna być wyważona i zdecydowana. Choć tego rodzaju konflikty są frustrujące i trudne, istnieje kilka strategii, które warto przytoczyć podczas rozmowy.

 1. Podkreśl wagę zachowania spokoju i szacunku: Nawet jeśli zdecydowanie nie zgadzasz się z drugą osobą, ważne jest, aby nie ulegać emocjom i odnosić się do niej kulturalnie. Przybieranie postawy obronnej lub okazywanie złości do niczego nie prowadzi. Warto wyraźnie zaznaczyć to w rozmowie.

 2. Pochwal się umiejętnością słuchania: Nawet gdy poglądy leżą na dwóch skrajnych biegunach, należy próbować zrozumieć perspektywę drugiej osoby, zadając pytania otwarte i aktywnie słuchając jej odpowiedzi. Może to pomóc w zidentyfikowaniu podstawowych przyczyn takiego stanowiska i znalezieniu wspólnej płaszczyzny porozumienia.

 3. Wyjaśnij swoją argumentację: Jeśli Twój współpracownik nie ma racji, możesz przedstawić argumenty na poparcie swojego punktu widzenia. W ten sposób będzie mu łatwiej zrozumieć Twoje racje, a rekruter zobaczy, że umiesz być przekonujący. Odnieś się do obaw drugiej strony i zaoferuj jej wyjście, na które może się zgodzić.

 4. Nie wstydź się, że poprosiłeś o pomoc: Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie rozwiązać konfliktu, pomocne może być skorzystanie z usług mediatora. Może nim być przełożony, przedstawiciel działu kadr lub nawet profesjonalny mediator, który pomoże rozpocząć konstruktywną rozmowę i znaleźć rozwiązanie korzystne dla obu stron.

 5. Nie musi się udać: Czasami, pomimo naszych najlepszych starań, możemy nie być w stanie przekonać kogoś do zmiany zdania. W takich sytuacjach najlepiej jest odpuścić i skupić się na znalezieniu sposobu na produktywną współpracę, nawet jeśli nie we wszystkim się zgadzamy.

Pamiętaj, że celem rozwiązywania konfliktów nie jest „wygrana” i dowiedzenie komuś, że nie ma racji. Powinno chodzić o odkrycie rozwiązania, które będzie w miarę zadowalające dla wszystkich zainteresowanych. Zachowując spokój, szacunek i otwartość na alternatywne możliwości, możesz znaleźć drogę, którą wspólnie ruszycie do przodu, zamiast ciągle tkwić przy starym problemie.

Co, jeżeli nigdy nie kłóciłem się z nikim w pracy?


Jeśli nie doświadczyłeś sytuacji konfliktowej w miejscu pracy, ważne, abyś nie ukrywał tego podczas rozmowy. Powiedz, że nie zdarzyło ci się wdać nigdy w spór na gruncie zawodowym, ale wierzysz w znaczenie skutecznej komunikacji i współpracy w rozwiązywaniu konfliktów, gdy takie się pojawią. Możesz również podać przykład sytuacji, w której byłeś świadkiem kłótni pomiędzy innymi członkami zespołu lub współpracownikami i opowiedzieć o tym, co zrobiłeś, aby opanować sytuację.

W niemal każdym zespole jest ktoś, kto pełni funkcję mediatora — roli takiej osoby nie da się przecenić, ponieważ dzięki niej można zażegnać konflikty i wynieść z nich pozytywne skutki dla całej drużyny. Opisując swoją pomoc w rozstrzygnięciu sporu, opowiedz o tym, jak wysłuchałeś opinii obu stron, zadawałeś pytania w celu wyjaśnienia problemu i używałeś narzędzi, które miały pomóc im w celu znalezienia optymalnego rozwiązania.

Dlaczego nie mogę wymyślić jakiegoś nieprawdziwego zdarzenia?


Choć wymyślenie hipotetycznej sytuacji konfliktowej na rozmowie kwalifikacyjnej może być kuszące, to zasadniczo nie jest to dobry pomysł. Wyobrażone sytuacje mogą nie odzwierciedlać rzeczywistości miejsca pracy, a gdy rekruter zacznie Cię dopytywać o szczegóły, Twoje kłamstwo może posypać się jak domek z kart. Wtedy zostaniesz uznany za nieszczerego i nieuczciwego, co sprawi, że stracisz wiarygodność w oczach rozmówcy.

Zamiast wymyślać hipotetyczne scenariusze, lepiej szczerze opowiedzieć o swoim doświadczeniu lub omówić swoje ogólne podejście do rozwiązywania konfliktów. Możesz przytoczyć zdarzenie z gruntu nieprofesjonalnego, które nie będzie zbyt intymne, ale ułatwi osobie prowadzącej rozmowę zrozumienie, jak poradziłbyś sobie w momencie kryzysu, gdyby pojawił się w Twojej nowej pracy.

Czego nie mówić, gdy rekruter pyta, jak sobie poradziłeś z konfliktem w miejscu pracy?

Kiedy rekruter poprosi Cię o opisanie sytuacji konfliktowej w miejscu pracy, udziel jasnej i zwięzłej odpowiedzi. Jeśli chcesz wywrzeć pozytywne wrażenie i pokazać, że dajesz sobie radę w sytuacjach sporów, zdecydowanie nie powinieneś robić kilku rzeczy:

 1. Zwalanie winy na innych: Unikaj wskazywania palcami i zrzucania odpowiedzialności na innych za konflikt. Zamiast tego skup się na obiektywnym opisaniu sytuacji i podkreśleniu działań, które podjąłeś, aby rozwiązać problem.

 2. Wyolbrzymianie: Opisując konflikt, bądź szczery i dokładny. Przesada lub idealizowanie swojego zachowania może zostać odebrane jako karykaturalne i nieprofesjonalne.

 3. Bagatelizowanie: Obiektywizm jest istotny, ale nie należy lekceważyć wpływu sporów wewnątrz zespołu na jego członków. Bagatelizowanie konfliktu może sprawiać, że będziesz wydawał się nieszczery lub niedojrzały.

 4. Obrażanie swoich współpracowników: Zachowaj profesjonalizm i unikaj mówienia negatywnie o swoich współpracownikach lub firmie. Jeżeli będziesz wypowiadał się źle na temat byłych kolegów, Twój rozmówca zacznie zadawać sobie pytanie: „Ciekawe, co mówiłby o mnie”.


Unikając takich zachowań, możesz zaprezentować dojrzałe podejście i zapewnisz pracodawcę, że umiesz znaleźć wyjście z sytuacji trudnych i konfliktowych.


Podsumowanie: Co odpowiedzieć na rozmowie kwalifikacyjnej?


Skoro już znasz teorię i wiesz, czego lepiej nie mówić, przyszedł czas na praktykę. W tej części zobaczysz schemat udzielania odpowiedzi oparty na pytaniach pomocniczych. Pomyśl o konkretnej sytuacji i zapisz ją na kartce wzorując się na poniższych przykładach.


Przykład 1:

1. W jakich okolicznościach doszło do sytuacji?

Kiedy pracowałam w biurze obsługi, zajmowałam się realizacją zamówienia jednego z naszych kluczowych klientów.


2. Kto był stronami sporu i co było jego przedmiotem?

Zastępca kierownika innego działu poprosił mnie, żebym sprawdziła mu pewne faktury. Nie mogłam tego zrobić w tamtej chwili, ponieważ byłam zajęta sprawą tego klienta. Zastępca kierownika bardzo się zdenerwował, ja również poczułam się nieco wytrącona z równowagi.

3. Jakie działania podjąłeś, aby rozwiązać ten problem?

Doszło do spięcia, ale obojgu nam udało się powściągnąć emocje. Zaproponowałam, żebyśmy oboje wzięli oddech. Poprosiłam, żeby spokojnie mnie posłuchał i wytłumaczyłam mu, że zajmuję się teraz ważnym klientem i dlatego nie mogę od razu mu pomóc, ale że zrobię to, jak tylko skończę. Zapytałam, dlaczego te faktury są tak pilne. Zastępca trochę się uspokoił i wyjaśnił mi, że do firmy przyszła kontrola ze skarbówki i domagają się tych dokumentów.


4. Jak ostatecznie udało się zakończyć konflikt?

Zrozumiałam, że rzeczywiście to bardzo istotna sprawa, dlatego zapisałam jedynie ostatni plik i poszłam poszukać faktur. Znalazły się, zastępca kierownika odetchnął z ulgą, a ja wróciłam do pracy.

5. Czego Cię to nauczyło?


Dzięki tej sytuacji zrozumiałam, że czasem nie zawsze to, co wydaje nam się bardzo ważne, takie rzeczywiście jest i warto wysłuchać drugiej strony. Pojęłam, że czasem trzeba schować dumę do kieszeni i zrobić to, co będzie najlepsze dla całej firmy, zamiast skupiać się tylko na własnych zadaniach.

Przykład 2:


1. W jakich okolicznościach doszło do sytuacji?


Przyjęliśmy nowego pracownika z długim stażem i wysokimi umiejętnościami programistycznymi.

2. Kto był stronami sporu i co było jego przedmiotem?

Choć był bardzo zdolny, niemal codziennie spóźniał się do pracy i nie przychodził na zebrania teamu, na których omawialiśmy postępy prac nad projektem. Przez to członkowie zespołu czuli się sfrustrowani. Nie mogliśmy posuwać się naprzód, ponieważ nowy pracownik nie wiedział o zmianach i decyzjach podjętych na zebraniu i działał według starych ustaleń. Ponadto obrażał się, gdy prosiliśmy go o to, by wprowadził zmiany. Kiedy zwróciłem mu uwagę, że musi ich dokonywać ze względu na spóźnianie i nieobecności, bardzo się zdenerwował.


3. Jakie działania podjąłeś, aby rozwiązać ten problem?

Zaproponowałem mu spotkanie w biurze, na którym mieliśmy omówić całą sytuację. Na spotkaniu wytłumaczyłem mu, jak ważne są dla nas zebrania zespołu i jakie konsekwencje mają jego nieobecności. Poprosiłem go, żeby przedstawił mi swoją perspektywę. Powiedział, że stara się dojechać na czas rano, ale nie jest przyzwyczajony do pracy w biurze i ma do niego daleko. Ponadto przyznał, że gdy pyta innych pracowników o to, co było na zebraniu, to zazwyczaj mówią mu, że nic ważnego, a potem wychodzi, że padło dużo istotnych ustaleń.

4. Jak ostatecznie udało się zakończyć konflikt?

Zrozumiałem, że problem nie leży tylko w nim, ale w całym zespole. Sprawdziliśmy połączenia pomiędzy jego domem a biurem i stwierdziliśmy, że na tej trasie jeździ tylko jeden autobus, który wyjeżdża o 6.50. Zaproponowałem, żeby w tym miesiącu uczestniczył w zebraniach zdalnie z domu i potem dojeżdżał do biura na ustaloną godzinę. Ustaliliśmy, że zweryfikuję, czy możliwe będzie organizowanie tych zebrań o nieco późniejszej godzinie w przyszłości. Oprócz tego zorganizowałem nieformalne wyjście do baru z całym zespołem, podczas którego mogliśmy otwarcie porozmawiać o relacjach i koleżeństwie. Pracownik przeprosił za swoje spóźnienia i zdenerwowanie oraz podziękował mi za zrozumienie jego sytuacji. Od tamtej pory nie spóźnił się na żadne zebranie i czynnie brał udział w dyskusjach. Udało się oczyścić atmosferę w zespole i wszyscy nawiązali przyjacielskie relacje.


5. Czego Cię to nauczyło?

To zdarzenie pomogło mi zrozumieć, jak ważna jest integracja nowych pracowników oraz dostosowywanie wymagań do realnych możliwości ludzi. Dzięki podjętym działaniom nasz zespół stał się bardziej zgrany i silniejszy. Mamy nadzieję, że teraz poradzisz sobie z tym pytaniem, a jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej i stworzeniu odpowiedniego CV, skontaktuj się z nami! Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w doradztwie kariery skutecznie pomagamy osobom szukającym zatrudnienia zdobyć wymarzone posady. Czekamy na Ciebie!

32 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page